Enligt vårdförbundet dör 3000 patienter varje år på grund av brister i den traditionella vården och över 100 000 människor skadas, men det är sällan någon ställs till svars för dessa. Att kroniska infektioner kan leda till olika sjukdomar, vet många men Dr. Erik Enbys upptäcker trasslar till det för sjukvården.

Att gå utanför ramen för traditionell läkemedelsbaserad vård har sitt pris.

Dr. Enby blev fråntagen sin läkarlegitimation 2007, eftersom han inte behandlat enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”. I hans bok “Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen” 2012 berättar han om varför han blev obotligt nyfiken av sjukdomars väsen, en hängiven forskare som ägnat 30 år åt mikroskopering av obehandlat blod. Han har kommit fram till den kontroversiella slutsatsen att kroppsvätskor och vävnader hos kroniskt sjuka innehåller mikrobiologisk växt, som sannolikt medverkar till sjukdomsutveckling.

Dr. Enby har hjälpt otaliga patienter till ett friskare liv, patienter som sjukvården “misslyckats” med, patienter som blivit lämnade åt sina öden p.g.a. “att det fanns inte något mer att göra”.
Han lyckades, men ingen inom den etablerade sjukvården frågade någonsin varför!

“Ny kunskap stör mer än folk har en aning om” menar Enby.

Det är sällan man intresserar sig av “roten till det onda” inom sjukvården, ty mediciner släcker endast den kroppsliga markören/symptomen. Mediciner kan ge biverkningar som i sin tur måste medicineras som en enda ond cirkel. Skulle kostförändringar kunna få kroppen i bättre balans och förebygga uppkomsten av inflammationer och infektioner i kroppen? Tänk om cancer inte är celler som löper amok, tänk om cancer uppstår på grund av svampar och sporer i blodet, som frodas när blodet är i obalans (som vid höga halter av glukos, insulin, mineralbrist, vitaminbrist mm). Kanske har framstegen uteblivit för att man varit på fel spår?

Dr. Enby kunde i sitt mikroskop med blotta ögat se hur blodet klumpade sig, hur svampar, sporer och andra mikroorganismer i stora mängder levde i blodet hos allvarligt sjuka, som t.ex cancerpatienter.
Kan orsaken till cancer främst finnas i blodet?

blod-mod-och-envishet-pa-spaning-efter-sjukdomarnas-vasen

transport

Patients berättelse

Flera DNA-delar bakom cancer

Sammanfattning av Enebys forskning

Behandlingsprinciper

Dela gärna dettaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter