Kost & Näring är branschorganisationen för Sveriges alla kostchefer som jobbar för de offentliga köken. Det vill säga skolor, förskolor, äldreboenden och så vidare. 

När man besöker deras hemsida möts man direkt av senaste nyheten att Unilever Food Solutions bjuder in till spännande inspirationsträffar för 2-4 kockar från varje kommun.Grundpartner till Kost & Näring är
Samtliga guldpartners som stoltserar med sin logga på första sidan på Kost & Närings sida är:
ProCordia
Arla
Familjen Dafgård
Lantmännen Cerealia 
Scan
Skånemejerier
Unilever Food Solutions
Kost & Näring skriver att det sedan 2008 funnits samarbeten av detta slag och de syftar till att ha en dialog om produkter, förpackningar och tillvägagångssätt vid upphandling och utbildningsaktiviteter.Sist men inte minst står det att läsa att dessa partners som ingått samarbeten med Kost & Näring bidrar också ekonomiskt till föreningens verksamhet.Unilever kommenterar samarbetet på följande sätt på Kost & Närings hemsida citat: “Kost & Näring bygger broar mellan bland andra Livsmedelsverket, kostchefer och inte minst livsmedelsindustrin. Det är viktigt och fördelaktigt för alla inblandade. Samtliga aktörer är beroende av varandra och vi tycker att det är viktigt att man förstår varandras verksamheter. I den bästa av världar borde vi kunna komma överens om vad som är en bra offentlig måltid”.KOST OCH NÄRING
http://www.kostochnaring.se/om-kost-naring/branchsamarbetenJa här länkas det till Kost och Närings hemsida så kan du ta en titt själv. Förresten så länkar även Livsmedelsverket till densamma, så rimligen måste de gilla den här formen av sponsring lika mycket.

Vid närmare efterforskning, visar det sig att
en motion är inlämnad till Branschorganisationens årsmöte i mars 2012 från avdelning 614 i Medelpad-Ångermanland med anledning av sponsringen.

De skriver i motionen, citat:
Konsekvenser av sponsring
Kost & Närings arrangemang sponsras av företag, s.k. partners, som agerar inom våra verksamhetsområden. Dessa partners är livsmedelsföretag som vi i vår yrkesroll kommer i nära kontakt med.

Avdelning 614 ser en risk med att vår opartiskhet äventyras när dessa företag blir våra kollegor, och ett problem med att det endast är stora företag som får utrymme. För arbetsgivare som betalar medlemmarnas deltagande i sponsrade arrangemang kan samarbetet medföra risk för åtal för mutbrott.

Motionären vill ge uppdrag till årsmötet att Kost & Näring gör en konsekvensanalys över hur medlemmarna i sin yrkesroll kan påverkas av att föreningens aktiviteter sponsras av företag som agerar inom vårt verksamhetsområde. Slut citat.

Nu är vi i oktober 2012 och (den nya uppdaterade) hemsidan visar på att motionen inte föll i god jord inom branschorganisationen. Sponsringen syns tydligt och beskrivs i detalj.

Reflektion
Att bygga broar mellan Livsmedelsverket, kostchefer och livsmedelsindustrin? Och myndigheten Livsmedelsverket som tar fram kostrekommendationer för barnen i skola och förskola (och för alla oss Svenskar för den delen) agerar på neutral mark? Utan att påverkas av dessa broar som byggs för att påverka myndigheten, beslutsfattare och forskare? Utan att påverka kostchefernas val av leverantörer och matvaruval i skolköken runt om i landet?

De blir bara sponsrade och utbildade inom ramen för sin branschorganisation i all välmening? Utan att sponsorn har en tanke på att tiden och pengarna som investeras på utbildning av kockarna i skolköken ska generera mer klirr i kassan för bolaget? Finns det någon vinstdrivande livsmedelsjätte som tänker så? Skulle knappast tro det. Numera är det så ofantligt vanligt att uttrycka “What’s in it for me?”

Det är klart som korvspad att de alla vinner på det.
Varför är det ingen som ifrågasätter detta bland politiker? I media? Ryggdunkande som i viss mån kan liknas vid “Göteborgsandan” i fastighetssvängen och Systembolagets mutskandaler för ett antal år sedan.

Det är kanske dags att lyfta frågan ordentligt nu?
Vill vi verkligen acceptera det när det gäller skolmat?

Källa: Cecilia
http://www.naturligmatiskolan.se/2012/10/livsmedelsjattarsponsrarkostchefer.html

 

Dela gärna dettaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter