Livsmedelsverkets kritiserade kostråd, där dom uppmanar folket att äta mindre ost för miljöns skull, får mothugg från riksdagsmannen Staffan Danielsson, (c) .

Danielsson anklagar Livsmedelsverket för propaganda.

– Hälften av den svenska ostkonsumtionen importeras och verket påstår sig vilja värna den biologiska mångfalden genom att rekommendera dyrare ost som ofta kommer från länder på kontinenten, vilkas jordbruk inte alls har någon koppling till arbetet med att sluta kretsloppen och värna den biologiska mångfalden i Sverige, säger han. Dnaielsson har lämnat in en JO-anmälan mot Livsmedelsverket.

Staffan skriver:
Livsmedelsverket rekommenderar Sveriges folk att äta mycket mindre ostoch rekommenderar ”klimatcertifierad och ekologisk” ost, vilken är 30-50 % dyrare och finns i endast begränsad omfattning på marknaden.

Är detta verkets uppgift, att styra konsumtionen bort från det svenska jordbruk som inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar står för 95 % av den svenska livsmedelsproduktionen? Hälften av den svenska ostkonsumtionen importeras och verket påstår sig vilja värna den biologiska mångfalden genom att rekommendera dyrare ost som ofta kommer från länder på kontinenten, vilkas jordbruk inte alls har någon koppling till arbetet med att sluta kretsloppen och värna den biologiska mångfalden i Sverige.

Det är en sak att Livsmedelverket kan ha synpunkter på hur mycket ost varje svensk ska äta av påstådda hälsoskäl, vilket naturligtvis också bör granskas. Men att verket motiverar sin rekommendation med argument som ligger inom andra myndigheters ansvarsområden, och även använder dem felaktigt, är mycket anmärkningsvärt.

En myndighets rekommendation väger tungt och måste vara noga övervägd, särskilt om den får så stor spridning som nu sker. Summerar man Livsmedelsverkets budskap om att äta mindre ost och då helst ost som är väsentligt dyrare och finns i begränsad omfattning skulle rekommendationen, om medborgarna slaviskt följde den, snabbt bidra till att konsumtionen kraftigt minskade, att importen ökade och att den svenska mjölkproduktionens minskning skulle eskalera dramatiskt.

Jag kommer därför omgående att be Justitieombudsmannen att granska om Livsmedelsverkets agerande i denna fråga ligger inom ramen för den opartiskhet och oväld som varje myndighet ska ikläda sig när man t ex rekommenderar medborgarna hur och vad de ska äta.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C).
Källa: http://staffandanielsson.blogspot.co.uk/2013/11/jag-jo-anmaler-livsmedelsverkets-ost.html

Dela gärna dettaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter